گروه تولید آشپزخانه های صنعتی استیل تجهیز

در مجموعـه اِستیل تجهیز، محـدود بـه عرضـه محصـوالت آشـپزخانه صنعتـی نشـده ایـم و سـازه هـای اسـتیل بـرای اسـتفاده در مراکـز مختلـف تهیـه و عرضـه مـی شـوند.

گـروه طراحـی و اجـرای استیل تجهیز بـا اسـتفاده از تجربـه و دانـش فنـی و بهـره گیـری از خالقیــت و توانایــــی هــای موجــــود اقــدام بــه طراحــــی، اجــرای تجهیـــزات آشــپزخانه هــای صنعتــی رســتوران فســت فــود و کافــی شــاپ نمــوده اســت .

سازه های استیل

به طور معمول شرکت های عرضه کننده و تولید کننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی، بیشتر در زمینه تجهیزات آشپزخانه صنعتی فعالیت خود را پیش می برند؛ اما شرکت استیل تجهیز پا را از تجهیزات آشپزخانه صنعتی فراتر گذاشته است و انواع سازه های استیل را برای مشتریانی که به سازه های مختلف جهت فعالیت های خود نیاز دارند؛ تولید می کند. این سازه ها می توانند در ابعاد و اشکال مختلف ساخته شوند.

مشاوره و راه اندازی

احتمالا برای افراد زیاد سوال پیش آمده است که برای راه اندازی یک رستوران، و آشپزخانه صنعتی که در آن قرار دارد؛ آیا نیاز به مشاوره خواهند داشت یا خیر. برای پاسخ به این سوال؛ شرکت استیل تجهیز با بهره گیری از نیروهای متخصص خود در راه اندازی انواع مراکز غذایی و در زمینه آشپزخانه صنعتی، به مشتریان خود مشاوره لازم را می دهد و همچنیــن در راه اندازی مجموعــه نیز کمک حال شما عزیــزان خواهد بود.

طراحی و نقشه

یکی از فعالیت هایی که شرکت استیل تجهیز در زمینه کمک به مشتریان خود انجام می دهد؛ طراحی و بررسی نقشه آشپزخانه صنعتی برای مجموعه های مختلف است. بعد از مشخص شدن نقشه آشپزخانه صنعتی، شرکت استیل تجهیز تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه ها را پیشنهاد کرده و در قالب نقشه به مشتریان خود عرضه خواهد داشت. این مورد به مشتریان کمک خواهد کرد تا بر اساس جایگاه تجهیزات آشپزخانه، خرید خود را انجام دهند.

تنوع محصولات استیل تجهیز

تجهیزات آشپزخانه صنعتی استیل تجهیز دارای دسته بندی فراوانی است. از تجهیزات آماده سازی غذا، تجهیزات پخت غذا، تجهیزات شستشو تا تجهیزات سرمایشی و استیل و انبار که هرکدام دارای محصولاتی فراوان هستند.

تجهیزاتی که برای آماده سازی غذا در آشپزخانه صنعتی بوده و طیف گسترده ای دارند. در این بخش تجهیزات آماده سازی غذا و ماشین آلات آماده سازی غذا قرار دارند

تجهیزات سرو و پذیرایی که تا حدودی تشریفاتی محسوب می گردند، برای سرو راحت تر غذا در رستوران ها و هتل ها و دیگر ارگان ها مورد استفاده قرار میگیرند

تجهیزات و لوازم کافی شاپ که طیف گسترده ای از محصولات را دربرمیگرد توسط شرکت اشل به مرحله عرضه رسیده اند

تجهیزات استیل جز تجهیزات آشپزخانه صنعتی بوده و در زمینه کابینت صنعتی، میز استیل، قفسه ها و شلف ها و تجهیزات مرتبط با انبار تولیدی شرکت استیل تجهیز می باشد.

تجهیزات پخت غذا در آشپزخانه صنعتی، برای پخت و پز غذاها مورد استفاده قرار می گیرند. تنوع تجهیزات پخت غذا بالا بوده و تولیدی شرکت استیل تجهیز یا وارداتی هستند.

تجهیزات سرمایش دهنده و برودتی برای نگهداری مدت دار مواد که زود منقضی میشوند مورد استفاده هستند. تجهیزاتی مثل یخچال صنعتی، فریزر صنعتی، تاپینگ

سلف سرویس هایی که در رستوران ها، هتل ها، برخی بیمارستان ها و دیگر ارگان قرار دارند شامل تجهیزاتی مرتبط با سلف سرویس هستند

انواع تجهیزات شسشتو برای آشپزخانه صنعتی از جمله ماشین های ظرفشویی، سیخ شور، سینک ها و انواع شیرهای آب

انواع تهویه کننده، کانال کشی هوا، دمنده و مکنده، هود صنعتی متنوع و سانتریفیوژها تولیدی شرکت استیل تجهیز با کیفیت بالا در بدنه که از جنس استیل می باشد.

ما برای کمک به مشاغل شما اینجا هستیم

از طریق خلاقیت ، نوآوری یکپارچگی

بیایید شروع کنیم!

برخی از برند های جهانی