سال 1395

نمونه پروژه های انجام شده توسط شرکت استیل تجهیز

مشاوره ، طراحی و تولید تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

پروژه شهرک گردشگری و تفریحی بانک شهر در ایزدشهر