کانتر قاشق و چنگال

کانتر قاشق و چنگال به منظور نگهداری قاشق و چنگال در قسمت بالا و در قسمت پایین به منظور قرار دادن ظروف غذا خوری از جمله سینی سلف در آشپزخانه های صنعتی ، خط سلف سرویس دانشگاه ها و رستوران ها استفاده می شود. دستگاه از ورق استیل به منظور مقاوم بودن در برابر