دستگاه کباب ترکی

دستگاه کباب ترکی یا دونر کباب یا شاورما برای پخت گوشت به صورت چرخشی به وسیله گرمای مستقیم مشعل های تابشی . دستگاه دونر کباب در فست فود ها و رستوران ها مورد استفاده قرار میگیرد . همچنین دستگاه کباب ترکی به صورت تک سیخ و دو سیخ و به صورت رومیزی و مبله