فر ساندویچی

فر ساندویچی به لوازم پخت ساندویچ و فلافل که در یک مجموعه در کنار هم طراحی شده است نامیده می شود. بنابراین یک فر ساندویچ به صورت سه ، چهار و پنج کاره طراحی می شود. همچنین برای فر اغذیه سنگ چدنی برای پخت همبرگر ، گریل ذغالی برای پخت گوشت ، لگن سرخ