اجاق پلوپز زمینی

اجاق پلوپز زمینی به منظور استفاده در آشپزخانه های صنعتی برای قرار دادن دیگ های بزرگ پخت برنج و خورشت مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین اجاق گاز زمینی به صورت سه شعله و چهار شعله تولید می شود. بنابراین در دو ابعاد 70*70 و 90*90 طراحی می شود. به عبارت دیگر اجاق گاز صنعتی