دستگاه جوجه گردان

دستگاه جوجه گردان یا مرغ بریان برای پخت مرغ ، پاچینی ، کتف و بال در فست فود ها و ساندویچی ها مورد استفاده قرار میگیرد. دستگاه مرغ بریان به صورت تک ، دو ، چهار و شش سیخ طراحی می شود . همچنین جوجه گردان به صورت تاج دار دارای هالوژن جهت روشنایی