قفسه استیل

قفسه استیل صنعتی مخصوص قرار دادن ظروف آشپزخانه و سردخانه زیر صفر و بالای صفر طراحی و تولید می شود . قفسه با تعداد طبقات مختلف براساس سفارش مشتری تولید می شود. نوع جنس قفسه از پروفیل و ورق می باشد. همچنین مدل قفسه به صورت طبقات پروفیلی و طبقات ورق استیل تولید می