دستگاه تخمه پزی

دستگاه تخمه پزی به منظور پختن و تفت آجیل و خشکبار و همچنین برای شور کردن تخمه در فروشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین از دستگاه تفت تخمه و آجیل برای طعم دهی استفاده می شود. همچنین از این دستگاه برای بو دادن و شور کردن انواع آجیل استفاده می شود. دستگاه تخمه