میز معاینه و جراحی دامپزشکی

میز معاینه و جراحی دامپزشکی به منظور استفاده در درمانگاه های دام و طیور برای معاینه و جراحی مورد استفاده قرار میگیرد. تخت معاینه دام از ورق استیل و پروفیل استیل برای رعایت اصول بهداشتی تولید می شود. میز دامپزشکی برای معاینه حیوانات خانگی مانند سگ - گربه - خرگوش استفاده می شود .